ထန္

Friday, 6 June 2014

  ေလထန္ေနေသာ
ဂိမၼာန္ဦးမွာ
 ငါ႕ႏွလံုးသား
  မေအးျမခဲ႔...

ေဖာ္ကြာလြမ္းေမာ
ေရႊဥျသလည္း
 ျငိမ္႕ေညာင္းသံခ်ိဳ
 ခ်ြဲလို႕ငိုခဲ႔.....

ခ်စ္သူေ၀းေသာ
ငါ႕မေနာလည္း
ပဲ႕တင္ရွိဳက္သံ
 ရင္မွာမဆန္႕
 လြမ္းလို႕သာပုိ
 ငိုခဲ႔ပါ၏....

1 comments:

Anonymous said...

Good replies in return of this question with solid arguments and
describing the whole thing regarding that.

my web-site - keraplex bio qual a composição

Post a Comment

Popular Posts