ထန္

Friday, 6 June 2014

  ေလထန္ေနေသာ
ဂိမၼာန္ဦးမွာ
 ငါ႕ႏွလံုးသား
  မေအးျမခဲ႔...

ေဖာ္ကြာလြမ္းေမာ
ေရႊဥျသလည္း
 ျငိမ္႕ေညာင္းသံခ်ိဳ
 ခ်ြဲလို႕ငိုခဲ႔.....

ခ်စ္သူေ၀းေသာ
ငါ႕မေနာလည္း
ပဲ႕တင္ရွိဳက္သံ
 ရင္မွာမဆန္႕
 လြမ္းလို႕သာပုိ
 ငိုခဲ႔ပါ၏....

Popular Posts